Ciekawostki

A Czy wiesz, że od  01.01.2009r. wszystkie nowo powstające budynki mieszkalne i  nie tylko będą musiały posiadać sporządzony przez audytora certyfikat energetyczny mówiący o ilość  zużywanej podczas ich eksploatacji energii?

Wpłynie to zasadniczo na termoizolację okien, stosowny dokument w postaci paszportu energetycznego, będzie mówił o ilości energii, wyrażonej w KWh/m2/rok, niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Od 01.01.2009r. wyznacznikiem jakości i termoizolacyjności okien będzie współczynnik przenikania Uw [W/m2K], który jest obliczany dla całego okna.

Zwróć na to uwagę.

Klasa energetyczna stanie się kryterium, którym klienci będą mogli kierować się przy dokonywaniu wyboru mieszkania czy domu.

Ważny jest parametr Ug umieszczony na ramce dystansowej szyby zespolonej ale nie tylko, Audytor energetyczny zwróci także uwagę na jakość materiałów, z których wykonane są poszczególne elementy okna oraz sposób i jakość jego montażu. Świadectwo zachowa ważność przez okres 10 lat.

 

Jaka Klasa Energetyczna?

 
www.derwi.pl drzwi wewnętrzne drewniane